Cơ hội nghề nghiệp

 

Triết lý 'We Care' của chúng tôi, cùng với các giá trị của niềm đam mê, cá tính, sự tôn trọng, làm việc cùng nhau và sự sáng tạo, là trọng tâm của mọi thứ chúng tôi làm. Chúng ta cùng nhau hoạt động như một cộng đồng tài năng với niềm đam mê chung, cung cam kết với nhau đối với những vị khách trung thành của chúng ta. Chúng tôi ủng hộ sự sáng tạo và những người không bằng lòng về mức độ trung bình. Chúng tôi ở đây để giúp bạn thúc đẩy vô hạn và đạt được tham vọng của mình và hơn nữa.

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

húng tôi coi mỗi nhân viên là một phần của gia đình Le Sands và chúng tôi mong bạn bắt đầu hành trình cùng chúng tôi.

Các vị trí tuyển dụng mới nhất

Administrative & Human Resources
 • Assistant Director of People & Culture
 • Personnel Executive
Accountancy
 • Chief accountant
 • Revenue Controller
 • Accountant
 • Purchasing Officer
Food & Beverage - Restaurant & Bar
 • F & B Director
 • Director of Banquets
 • Event planner
 • Restaurant Cashier
 • Korean chef
 • Bar manager
 • Bar Attendant
 • Western chef
 • Commis
 • Casual Waiter
 • Sous Chef
 • Pastry Commis Chef
Room Division - Guest Services Department
 • Guest Service Manager
 • Senior Operator
 • Telephone Operator
 • Chinese speaking
 • Receptionist
Sales & Marketing
 • Social & Communications Manager
 • Director of sale
 • Sale executive
 • Part Time A/R Clerk
 • Promenade Supervisor
 • Recreation attendant/ Tour guide
Room Division - Housekeeping Department
 • House Keeping Supevisor
 • Room Attendant
 • Part-Time In Room Dining
 • Evening Room Attendant
 • Florist
 • Security Officer
Engineering & Maintenance
 • Landscape Manager
 • Pool Attendant
 • Maintenance technician
 • Hygience Manager
 • Project Manager

Tổng quan công ty

Chúng tôi làm việc với một số cá nhân có năng lực và xuất sắc nhất trong lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi, những người đảm bảo rằng khách của Le Sands Oceanfront sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời. Sau tất cả, những nhân viên của chúng tôi, những người mang tầm nhìn của chúng tôi vào cuộc sống. Là một thành viên của gia đình Le Sands, chúng tôi sẽ hỗ trợ sự phát triển của bạn bằng cách nuôi dưỡng nhân cách của bạn, tạo ra một văn hóa minh bạch về tinh thần đồng đội và lòng biết ơn. Tài trợ bằng kế hoạch phát triển cá nhân hàng năm, các cơ hội học tập phù hợp và các chương trình học viện của chúng tôi, bạn sẽ là một phần của việc tạo ra trải nghiệm được cá nhân hóa.

Được khách hàng yêu mến. Do nhân viên đem lại. Cùng nhau Chúng ta phát triển.

Sự đa dạng và hội nhập tại Le Sands Oceanfront là niềm tin cốt lõi trong triết lý "We Care" của chúng tôi. Cơ sở của "We Care" là tạo ra một môi trường trong công ty của chúng tôi, nơi tất cả nhân viên của chúng tôi cảm thấy có giá trị và được tôn trọng, cho phép cam kết tích cực để thành công. Chúng tôi không ngừng nỗ lực xây dựng và duy trì một nền văn hóa nơi sự hòa nhập là một phần của KHG của chúng tôi, được phản ánh bằng các giá trị cốt lõi của chúng tôi là Đam mê, Cá tính, Tôn trọng, Làm việc cùng nhau và Sáng tạo. Chúng tôi tự hào về mọi nhân viên và thúc đẩy cảm giác thân thuộc vượt trội hơn tất cả những điều khác.

Thể loại hợp đồng:

Dài hạn
Gói lợi ích:
Thành tựu của chúng tôi là kết quả của đội ngũ nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng mọi người trong công ty nên được nhận phần thưởng . Đối với vị trí này, đây chỉ là một số lợi ích bạn sẽ nhận được:

Mức lương cạnh tranh
Các bữa tiệc theo mùa và các sự kiện xã hội
Chính sách chăm sóc y tế
Lương hưu
Chính sách thai nghén
Lợi ích của khách sạn

Thời gian làm việc:
Toàn thời gian / Bán thời gian.

Liên hệ ứng tuyển

E: [email protected]
T : (+84) 236 3818 688
BOOK NOW